Close - to ECN website

16-12 |  In de rij voor het klimaat

Door: Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Het aantal mensen dat een bijdrage wil leveren aan de COP15 in Kopenhagen is inmiddels gestegen tot meer dan 42.000. Er is bij mijn weten nog nooit zoveel belangstelling geweest voor een conferentie van de UN. Het lijkt wel of iedereen hier en nu de wereld wil redden.

Een probleem hierbij is dat het Bella Centre slechts 15.000 mensen kan bevatten. De UN en het Deense voorzitterschap doen hun uiterste best om dit probleem in goede banen te leiden. Er is nu een soort hiërarchie gemaakt van de mensen die naar binnen willen. Bovenaan staan natuurlijk de VIP’s. Dat zijn niet alleen staatshoofden en ministers, maar ook belangrijke NGO-mensen zoals Prins Charles en Al Gore.

Vervolgens alle mensen die betrokken zijn bij de onderhandelingen. Zij hebben roze badges en hun aantal is de laatste dagen enorm toegenomen. Regeringsleiders komen nooit alleen en nemen hun eigen staf mee. Woordvoerders, adviseurs, beveiliging, organisatie, communicatie, noem maar op. Er komen 120 regeringsleiders, dus dat loopt enorm op.

De prijs wordt betaald door de waarnemers, die hier eenvoudig Non-Government worden genoemd. Daarvan zijn er zo’n 20.000 aangemeld. Het zijn niet alleen actievoerders, jongeren, vegetariërs en anderen die hun betrokkenheid willen tonen, het zijn ook wetenschappers, lokale politici en anderen die hier presentaties houden, zoals de delegatie van ECN. Dagelijks staan er ongeveer honderd side-events op het programma met elk drie tot vijf sprekers.

Helemaal onderaan staan nu de mensen die nog niet geregistreerd zijn. Om binnen te komen, moesten zij gisteren vaak meer dan acht uur in de rij. Die rij stond buiten en het is hier winter, met sneeuwbuien en een koude wind. Eerst heeft Greenpeace koffie uitgedeeld, later heeft de politie dat ook gedaan. Ik heb ook gehoord van mensen die eergisteren na zes uur wachten door een computerstoring weer naar huis moesten. Het is bar!

Ik hoorde van mensen die uit Argentinië zijn komen vliegen om een paar presentaties te houden en ze konden er niet. Die waren erg boos.  Zo moeten er honderden zijn. De actievoerders zullen hun werk naar de stad moeten verplaatsen. Ook bij hen is veel gemor en ontevredenheid. Een proces zonder waarnemers is een grote breuk met het verleden.

Als je wel geregistreerd bent is het nog steeds niet simpel. Je hebt nu (woensdag) een ‘secondary card’ nodig om binnen te komen. Daarvan zijn er maar 7000 beschikbaar gesteld. Toch moet je dan nog ongeveer een uur in de rij. Morgen worden er maar 1000 kaarten beschikbaar gesteld. Het is nog niet duidelijk wie die gaat krijgen. Vrijdag mogen er maar 90 waarnemers naar binnen. Klaar uit.

Jip Lenstra is programmamanager energie en milieukwaliteit bij ECN Milieuonderzoek

Bekijk het interview met hem op ECN TV: Flash / Windows Media

Reacties

Nothing found in the guestbook.
Heleen de Coninck

NEW | Tussen hoop en vrees

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Vanmiddag werd op de COP een ‘special event’ georganiseerd door de Deense premier.>>

Gerard Kos

18-12 | De eendagsvlieg en het klimaat

Door:Gerard Kos, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Voor het bestaan van de eendagsvlieg maakt het niets uit hoe het klimaat er over 50 of 100 jaar eruit ziet. Zelfs maakt het niet uit of het volgende week vriest of dooit.>>

Heleen de Coninck

18-12 | Staatshoofden en voorzittersvriendjes

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Woensdag was een chaotische dag. De vergaderingen werden voortdurend verstoord door een kleine minderheid van actiegroepen.>>

Stefan Bakker

17-12 | Rumoer binnen en buiten

Door:Stefan Bakker, ECN Beleidsstudies

Net als honderden anderen hebben we woensdagavond te horen gekregen dat ‘de onderhandelingen nog steeds doorgaan en dat de COP op een nader te bepalen tijdstip weer bij elkaar zal komen’.>>

Jip Lenstra

14-12 | De toekomst tussen haken

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Hier in Kopenhagen lopen jonge mensen rond met oranje T-shirts waar achterop de tekst staat: “[Don’t bracket our future]”. Toch is dat nu pre>>

Ton Hoff

11-12 | Een groot experiment met de aarde

Door:Ton Hoff, directie ECN

In de afgelopen weken hebben klimaatsceptici de discussie aangezwengeld over de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde. Voor de duidelijkheid: alle wetenschapper>>

Jip Lenstra

10-12 | Preken voor eigen parochie?

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

De onderhandelingen zijn begonnen met de bespiegelingen van de groepen. Om het proces wat te vereenvoudigen hebben de meeste delegaties zich verenigd in een groep. Nederland zit in de EU, met Zweden a>>

Jan Willem Erisman

08-12 | Kopenhagen dag één

Door:Jan Willem Erisman, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Maandag om tien uur sloot ik mij aan in de rij van niet geregistreerde NGO’s. Ik genoot van de vrolijke drumband en het Australisch koor, dat een protestlied tegen kolen zong. Het was koud in Kopenhag>>

Ad Seebregts

02-12 | Een Tour de Force

Door:Ad Seebregts, ECN Beleidsstudies

Binnen twee seconden scoren. Daar heb ik als voetballer altijd van gedroomd. De aanpak van de klimaat- en energieproblematiek vergt echter een inspanning van langere adem. Het is meer duursport, zoals>>

Bart Verheggen

26-11 | Wetenschappers onder vuur

Door:Bart Verheggen, ECN Milieuonderzoek

Wat doe je als je het oneens bent met de wetenschap (of met de politieke implicaties ervan), maar geen steekhoudende argumenten voor je positie hebt? Dan probeer je in het computersysteem van een gere>>

Pieter Boot

23-11 | Optimisme in Energy Square

Door:Pieter Boot, ECN Beleidsstudies

Maandag 16 november vond in Den Haag een Energy Square plaats, waar tweehonderd mensen bij elkaar kwamen om met Coby van der Linde (Clingendael), Ben van Beurden (Shell) en ondergetekende te discussië>>

Jip Lenstra

16-11 | Hoge verwachtingen

Door:Jip Lenstra, ECN Milieu

Waarom is COP15 zo’n bijzondere conferentie? Wat maakt hem anders dan de vorige veertien? Ik denk dat deze keer de verwachtingen heel erg hoog zijn.

De zekerheid over de menselijke rol in de klimaat>>

Heleen de Coninck

12-11 | Inspiratie uit Botswana

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Veel mensen zijn pessimistisch over de uitkomsten van Kopenhagen. Onderhandelaars, milieuorganisaties, jongerencoalities en Yvo de Boer; ze houden zich groot, maar diep in hun hart weten ze het wel. E>>

Heleen de Coninck

09-11 | Vaarwel Kyoto

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Tijdens de klimaatonderhandelingen onlangs in Bangkok werd dan toch eindelijk de knuppel in het hoenderhok gegooid: zijn we getuige van de voortijdige ondergang van het Kyoto-protocol, ten gunste van >>