Close - to ECN website

17-12 |  Rumoer binnen en buiten

Door: Stefan Bakker, ECN Beleidsstudies

Net als honderden anderen hebben we woensdagavond te horen gekregen dat ‘de onderhandelingen nog steeds doorgaan en dat de COP op een nader te bepalen tijdstip weer bij elkaar zal komen’.

Na de gebeurtenissen van woensdagmorgen is het niet zo verrassend dat er meer tijd nodig is om vertrouwen te kweken tussen de partijen om door te kunnen gaan.

Intussen hoor ik van mijn collega Heleen de Coninck dat ze vandaag het Bella Center niet meer in kan na zojuist getuige te zijn geweest van een bijna succesvolle poging van een anarchist om binnen te komen. Voor mij is het onwerkelijk om op internet te lezen over arrestaties die net buiten het Center plaatsvonden.

Maar ik deel ieders frustratie over het langzame tempo en gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. En om alles nog erger te maken, na woensdagmorgen lijkt het alsof het weinige vertrouwen dat er was tussen ontwikkelde en ontwikkelende landen als sneeuw voor de zon is verdwenen. China en enkele andere landen weigerden om een tekst door te sturen naar de ministers en de COP en beschuldigden de Deense voorzitter ervan niet goed naar hen te hebben geluisterd. Dit was net nadat minister Connie Hedegaard het voorzitterschap had overgedragen aan de Deense premier. Het zou een understatement zijn, te zeggen dat hij een pittig half uurtje doormaakte.

Mevrouw Hedegaard doet nu informele consultaties en is waarschijnlijk nog steeds druk bezig met ‘damage control’. Hopelijk komen de afgevaardigden terug in de grote Karen Blixen-zaal om echt vooruitgang te boeken in de onderhandelingstekst. Die is nog steeds ver verwijderd van een Kopenhagen Akkoord, maar zijn veel uitgebreider dan de vorige versie van afgelopen vrijdag. Ze houden bovendien rekening met de zorgen van de VS en de EU.

Die EU liet een toespraak houden door de Zweedse milieuminister Andreas Carlgen, die vijf rondes applaus oogstte. Het belangrijkste wat ik daaruit oppikte was dat hij drie minuten lang de VS en China expliciet toesprak en ze vertelde dat zij verantwoordelijk zijn voor de helft van de wereldemissies en dat hij ambitieuze bindende doelen van hen verwacht en concrete actie, omdat het anders onhaalbaar is om binnen de gestelde 2 graden Celcius opwarming te blijven.

Belangrijke veranderingen in de Conventietekst zijn dat er rekening wordt gehouden met collectieve reductiedoelen voor 2020 voor ontwikkelde landen en dat er in meer detail wordt ingegaan op acties die ontwikkelingslanden kunnen ondernemen. Een populair acroniem dit jaar is NAMAS: nationally appropriate mitigation actions). Ook zijn er meer details over de financiële en technologische steun voor ontwikkelingslanden. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is, maar wat er verder gaat gebeuren is nog de vraag. Er moet nog heel wat werk worden verzet voordat de wereld een Eerlijk, Ambitieuz en Bindend verdrag kan vieren!

Stefan Bakker is onderzoeker beleidsstudies bij ECN

Reacties

Nothing found in the guestbook.
Heleen de Coninck

NEW | Tussen hoop en vrees

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Vanmiddag werd op de COP een ‘special event’ georganiseerd door de Deense premier.>>

Gerard Kos

18-12 | De eendagsvlieg en het klimaat

Door:Gerard Kos, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Voor het bestaan van de eendagsvlieg maakt het niets uit hoe het klimaat er over 50 of 100 jaar eruit ziet. Zelfs maakt het niet uit of het volgende week vriest of dooit.>>

Heleen de Coninck

18-12 | Staatshoofden en voorzittersvriendjes

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Woensdag was een chaotische dag. De vergaderingen werden voortdurend verstoord door een kleine minderheid van actiegroepen.>>

Jip Lenstra

16-12 | In de rij voor het klimaat

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Het aantal mensen dat een bijdrage wil leveren aan de COP15 in Kopenhagen is inmiddels gestegen tot meer dan 42.000. Er is bij mijn weten nog nooit zoveel belangstelling geweest voor een conferentie v>>

Jip Lenstra

14-12 | De toekomst tussen haken

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Hier in Kopenhagen lopen jonge mensen rond met oranje T-shirts waar achterop de tekst staat: “[Don’t bracket our future]”. Toch is dat nu pre>>

Ton Hoff

11-12 | Een groot experiment met de aarde

Door:Ton Hoff, directie ECN

In de afgelopen weken hebben klimaatsceptici de discussie aangezwengeld over de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde. Voor de duidelijkheid: alle wetenschapper>>

Jip Lenstra

10-12 | Preken voor eigen parochie?

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

De onderhandelingen zijn begonnen met de bespiegelingen van de groepen. Om het proces wat te vereenvoudigen hebben de meeste delegaties zich verenigd in een groep. Nederland zit in de EU, met Zweden a>>

Jan Willem Erisman

08-12 | Kopenhagen dag één

Door:Jan Willem Erisman, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Maandag om tien uur sloot ik mij aan in de rij van niet geregistreerde NGO’s. Ik genoot van de vrolijke drumband en het Australisch koor, dat een protestlied tegen kolen zong. Het was koud in Kopenhag>>

Ad Seebregts

02-12 | Een Tour de Force

Door:Ad Seebregts, ECN Beleidsstudies

Binnen twee seconden scoren. Daar heb ik als voetballer altijd van gedroomd. De aanpak van de klimaat- en energieproblematiek vergt echter een inspanning van langere adem. Het is meer duursport, zoals>>

Bart Verheggen

26-11 | Wetenschappers onder vuur

Door:Bart Verheggen, ECN Milieuonderzoek

Wat doe je als je het oneens bent met de wetenschap (of met de politieke implicaties ervan), maar geen steekhoudende argumenten voor je positie hebt? Dan probeer je in het computersysteem van een gere>>

Pieter Boot

23-11 | Optimisme in Energy Square

Door:Pieter Boot, ECN Beleidsstudies

Maandag 16 november vond in Den Haag een Energy Square plaats, waar tweehonderd mensen bij elkaar kwamen om met Coby van der Linde (Clingendael), Ben van Beurden (Shell) en ondergetekende te discussië>>

Jip Lenstra

16-11 | Hoge verwachtingen

Door:Jip Lenstra, ECN Milieu

Waarom is COP15 zo’n bijzondere conferentie? Wat maakt hem anders dan de vorige veertien? Ik denk dat deze keer de verwachtingen heel erg hoog zijn.

De zekerheid over de menselijke rol in de klimaat>>

Heleen de Coninck

12-11 | Inspiratie uit Botswana

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Veel mensen zijn pessimistisch over de uitkomsten van Kopenhagen. Onderhandelaars, milieuorganisaties, jongerencoalities en Yvo de Boer; ze houden zich groot, maar diep in hun hart weten ze het wel. E>>

Heleen de Coninck

09-11 | Vaarwel Kyoto

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Tijdens de klimaatonderhandelingen onlangs in Bangkok werd dan toch eindelijk de knuppel in het hoenderhok gegooid: zijn we getuige van de voortijdige ondergang van het Kyoto-protocol, ten gunste van >>