Close - to ECN website

14-12 |  De toekomst tussen haken

Door: Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Hier in Kopenhagen lopen jonge mensen rond met oranje T-shirts waar achterop de tekst staat: “[Don’t bracket our future]”. Toch is dat nu precies wat er gebeurt.

Het is een gebruik in de internationale onderhandelingen om teksten te schrijven waarin de posities van de verschillende partijen tussen rechte haken worden weergegeven. Zo staat er in het voorzittersvoorstel dat afgelopen weekend beschikbaar kwam, dat de partijen gezamenlijk zouden moeten streven naar een maximale temperatuurstijging van [1,5°][2°] graden. Het lijkt een klein verschil, maar voor de toekomst van jongeren is het dat niet. Voor de jeugd van de kleine eilandstaten is het zelfs een kwestie van wel of niet een vaderland hebben.

De maximale temperatuurstijging is niet het enige waar een losse kant aan wordt gehouden. Alle reductiedoelen voor de korte en langere termijn en de verdeling van verplichtingen tussen arme en rijke landen staan nog tussen haken. Ik sprak een ervaren onderhandelaar, die daar nog eens aan toevoegde dat veel getallen vervangen gaan worden door vage formuleringen waar men later alle kanten mee op kan. Geen reden tot vrolijkheid.

Buiten de veilige muren van het Bella Center waar de conferentie plaatsvindt, komt een demonstratie van ongeveer 30.000 jonge mensen aan. Het verloopt gelukkig allemaal redelijk vreedzaam, maar ze zijn wel boos. In de stad zijn veel jongeren opgepakt. Je kunt op de beeldschermen binnen zien dat ze in lange rijen met gebonden handen op straat moeten zitten.

De Deense voorzitter van de conferentie komt uit de zaal lopen, omringd door journalisten. Ze wordt gevraagd te reageren op de boosheid van de demonstranten. Zij is op haar beurt geprikkeld. Ze legt uit dat de Denen er alles aan gedaan hebben om het geluid van de maatschappelijke organisaties binnen de conferentie toe te laten. Daar hebben ze ruim gebruik van gemaakt en daarom moeten we allemaal elke ochtend een uur in de rij staan om binnen te komen. Als je zo je best doet, is het niet leuk als er toch nog wordt gevochten met de politie.

Maar de 30.000 jongeren buiten zijn anderen dan de duizenden die hier dagelijks binnen zijn. En van mij mag je best boos zijn als je toekomst tussen haken wordt gezet.

Jip Lenstra is programmamanager energie en milieukwaliteit bij ECN Milieuonderzoek

Bekijk het interview met hem op ECN TV: Flash / Windows Media

Reacties

Nothing found in the guestbook.
Heleen de Coninck

NEW | Tussen hoop en vrees

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Vanmiddag werd op de COP een ‘special event’ georganiseerd door de Deense premier.>>

Gerard Kos

18-12 | De eendagsvlieg en het klimaat

Door:Gerard Kos, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Voor het bestaan van de eendagsvlieg maakt het niets uit hoe het klimaat er over 50 of 100 jaar eruit ziet. Zelfs maakt het niet uit of het volgende week vriest of dooit.>>

Heleen de Coninck

18-12 | Staatshoofden en voorzittersvriendjes

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Woensdag was een chaotische dag. De vergaderingen werden voortdurend verstoord door een kleine minderheid van actiegroepen.>>

Stefan Bakker

17-12 | Rumoer binnen en buiten

Door:Stefan Bakker, ECN Beleidsstudies

Net als honderden anderen hebben we woensdagavond te horen gekregen dat ‘de onderhandelingen nog steeds doorgaan en dat de COP op een nader te bepalen tijdstip weer bij elkaar zal komen’.>>

Jip Lenstra

16-12 | In de rij voor het klimaat

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

Het aantal mensen dat een bijdrage wil leveren aan de COP15 in Kopenhagen is inmiddels gestegen tot meer dan 42.000. Er is bij mijn weten nog nooit zoveel belangstelling geweest voor een conferentie v>>

Ton Hoff

11-12 | Een groot experiment met de aarde

Door:Ton Hoff, directie ECN

In de afgelopen weken hebben klimaatsceptici de discussie aangezwengeld over de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde. Voor de duidelijkheid: alle wetenschapper>>

Jip Lenstra

10-12 | Preken voor eigen parochie?

Door:Jip Lenstra, ECN Milieuonderzoek

De onderhandelingen zijn begonnen met de bespiegelingen van de groepen. Om het proces wat te vereenvoudigen hebben de meeste delegaties zich verenigd in een groep. Nederland zit in de EU, met Zweden a>>

Jan Willem Erisman

08-12 | Kopenhagen dag één

Door:Jan Willem Erisman, ECN Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek

Maandag om tien uur sloot ik mij aan in de rij van niet geregistreerde NGO’s. Ik genoot van de vrolijke drumband en het Australisch koor, dat een protestlied tegen kolen zong. Het was koud in Kopenhag>>

Ad Seebregts

02-12 | Een Tour de Force

Door:Ad Seebregts, ECN Beleidsstudies

Binnen twee seconden scoren. Daar heb ik als voetballer altijd van gedroomd. De aanpak van de klimaat- en energieproblematiek vergt echter een inspanning van langere adem. Het is meer duursport, zoals>>

Bart Verheggen

26-11 | Wetenschappers onder vuur

Door:Bart Verheggen, ECN Milieuonderzoek

Wat doe je als je het oneens bent met de wetenschap (of met de politieke implicaties ervan), maar geen steekhoudende argumenten voor je positie hebt? Dan probeer je in het computersysteem van een gere>>

Pieter Boot

23-11 | Optimisme in Energy Square

Door:Pieter Boot, ECN Beleidsstudies

Maandag 16 november vond in Den Haag een Energy Square plaats, waar tweehonderd mensen bij elkaar kwamen om met Coby van der Linde (Clingendael), Ben van Beurden (Shell) en ondergetekende te discussië>>

Jip Lenstra

16-11 | Hoge verwachtingen

Door:Jip Lenstra, ECN Milieu

Waarom is COP15 zo’n bijzondere conferentie? Wat maakt hem anders dan de vorige veertien? Ik denk dat deze keer de verwachtingen heel erg hoog zijn.

De zekerheid over de menselijke rol in de klimaat>>

Heleen de Coninck

12-11 | Inspiratie uit Botswana

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Veel mensen zijn pessimistisch over de uitkomsten van Kopenhagen. Onderhandelaars, milieuorganisaties, jongerencoalities en Yvo de Boer; ze houden zich groot, maar diep in hun hart weten ze het wel. E>>

Heleen de Coninck

09-11 | Vaarwel Kyoto

Door:Heleen de Coninck, ECN Beleidsstudies

Tijdens de klimaatonderhandelingen onlangs in Bangkok werd dan toch eindelijk de knuppel in het hoenderhok gegooid: zijn we getuige van de voortijdige ondergang van het Kyoto-protocol, ten gunste van >>