Close - to ECN website

Strategie en beleid

Grote veranderingen komen niet tot stand zonder een sturende overheid. ECN geeft hiervoor onafhankelijke adviezen.>>

Brandstofcellen en waterstof

Schone auto’s, bussen en boten. ECN zoekt naar nieuwe materialen voor de brandstofcellen die ze kunnen voortbewegen.>>

Bio-energie

Biomassa is nu de belangrijkste bron van duurzame energie, zowel in Nederland als daarbuiten. ECN heeft op dit gebied een wereldwijde reputatie.>>

Afvang, transport en opslag van CO₂

Fossiele brandstoffen kunnen we nog niet missen. ECN ontwikkelt methoden om de CO₂ uitstoot tot een minimum te beperken.>>

Klimaatmonitoring

Alleen door te meten komen we erachter of maatregelen effect hebben. ECN ontwikkelt hiervoor verfijnde apparaten en methoden.>>

Windenergie

Wind is de snelst groeiende vorm van duurzame energie. ECN zorgt dat de turbines steeds beter worden.>>

Zonnestroom

Zonnestroom is schoon, veilig en duurzaam. ECN helpt om zonnecellen goedkoper en efficiënter te maken.>>

Energie-efficiency

Coming soon.

Klimaatmonitoring

Bestanden:
factsheet_klimaatmonitoring.pdf0.9 M

Wat gebeurt er met het klimaat als de lucht schoner wordt en het koelend effect van aërosolen afneemt? Zal het smelten van de poolkappen de aarde plotseling veel sneller doen opwarmen? De witte vlekken in ons begrip van het klimaat zijn gevaarlijk groot.

ECN helpt mee om meetbaar en zichtbaar te maken hoe het systeem aarde functioneert en wat de invloed is van maatregelen om klimaatverandering te beheersen.