Close - to ECN website

Strategie en beleid

Grote veranderingen komen niet tot stand zonder een sturende overheid. ECN geeft hiervoor onafhankelijke adviezen.>>

Brandstofcellen en waterstof

Schone auto’s, bussen en boten. ECN zoekt naar nieuwe materialen voor de brandstofcellen die ze kunnen voortbewegen.>>

Bio-energie

Biomassa is nu de belangrijkste bron van duurzame energie, zowel in Nederland als daarbuiten. ECN heeft op dit gebied een wereldwijde reputatie.>>

Afvang, transport en opslag van CO₂

Fossiele brandstoffen kunnen we nog niet missen. ECN ontwikkelt methoden om de CO₂ uitstoot tot een minimum te beperken.>>

Klimaatmonitoring

Alleen door te meten komen we erachter of maatregelen effect hebben. ECN ontwikkelt hiervoor verfijnde apparaten en methoden.>>

Windenergie

Wind is de snelst groeiende vorm van duurzame energie. ECN zorgt dat de turbines steeds beter worden.>>

Zonnestroom

Zonnestroom is schoon, veilig en duurzaam. ECN helpt om zonnecellen goedkoper en efficiënter te maken.>>

Energie-efficiency

Coming soon.

Strategie en beleid

Bestanden:
factsheet_Beleidsstudies.pdf755 K

Om de CO2-uitstoot op een duurzaam niveau te brengen, zijn kleine stapjes niet voldoende. De gemakkelijke successen zijn al geboekt; nu is een systeemverandering nodig. Die kan alleen tot stand komen met een krachtig overheidsbeleid, waarvoor toch een breed draagvlak is.

ECN maakt strategische analyses en geeft onafhankelijke adviezen voor energiebeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Dankzij een gespecialiseerd multidisciplinair team en het samenspel met de technologische units heeft het hiervoor een uitstekende uitgangspositie.