Close - to ECN website

Strategie en beleid

Grote veranderingen komen niet tot stand zonder een sturende overheid. ECN geeft hiervoor onafhankelijke adviezen.>>

Brandstofcellen en waterstof

Schone auto’s, bussen en boten. ECN zoekt naar nieuwe materialen voor de brandstofcellen die ze kunnen voortbewegen.>>

Bio-energie

Biomassa is nu de belangrijkste bron van duurzame energie, zowel in Nederland als daarbuiten. ECN heeft op dit gebied een wereldwijde reputatie.>>

Afvang, transport en opslag van CO₂

Fossiele brandstoffen kunnen we nog niet missen. ECN ontwikkelt methoden om de CO₂ uitstoot tot een minimum te beperken.>>

Klimaatmonitoring

Alleen door te meten komen we erachter of maatregelen effect hebben. ECN ontwikkelt hiervoor verfijnde apparaten en methoden.>>

Windenergie

Wind is de snelst groeiende vorm van duurzame energie. ECN zorgt dat de turbines steeds beter worden.>>

Zonnestroom

Zonnestroom is schoon, veilig en duurzaam. ECN helpt om zonnecellen goedkoper en efficiënter te maken.>>

Energie-efficiency

Coming soon.

Windenergie

Bestanden:
factsheet_wind.pdf1.1 M

Windenergie is het omzetten van wind in andere bewegingsenergie of in elektriciteit. Nederland beschikt over een groot en goedkoop potentieel aan windenergie op zee.

ECN helpt mee om goedkope grootschalige offshore windenergie mogelijk te maken. Doel is het ontwerp van turbines verder te verbeteren en het onderhoud ervan efficiënter te maken.

In de Wieringermeer heeft ECN een testfaciliteit. Op 9 september 2009 bracht premier Balkenende hier een bezoek. Bekijk de film: