Close - to ECN website

Strategie en beleid

Grote veranderingen komen niet tot stand zonder een sturende overheid. ECN geeft hiervoor onafhankelijke adviezen.>>

Brandstofcellen en waterstof

Schone auto’s, bussen en boten. ECN zoekt naar nieuwe materialen voor de brandstofcellen die ze kunnen voortbewegen.>>

Bio-energie

Biomassa is nu de belangrijkste bron van duurzame energie, zowel in Nederland als daarbuiten. ECN heeft op dit gebied een wereldwijde reputatie.>>

Afvang, transport en opslag van CO₂

Fossiele brandstoffen kunnen we nog niet missen. ECN ontwikkelt methoden om de CO₂ uitstoot tot een minimum te beperken.>>

Klimaatmonitoring

Alleen door te meten komen we erachter of maatregelen effect hebben. ECN ontwikkelt hiervoor verfijnde apparaten en methoden.>>

Windenergie

Wind is de snelst groeiende vorm van duurzame energie. ECN zorgt dat de turbines steeds beter worden.>>

Zonnestroom

Zonnestroom is schoon, veilig en duurzaam. ECN helpt om zonnecellen goedkoper en efficiënter te maken.>>

Energie-efficiency

Coming soon.

Afvang, transport en opslag van CO₂

Bestanden:
factsheet_Schoon_fossiel.pdf0.9 M

Door bij grote installaties die werken op fossiele brandstoffen CO2 voor of na verbranding te verwijderen, voorkomen we dat het in de atmosfeer belandt. Op deze manier is het mogelijk de hoeveelheid broeikasgas snel met vele megatonnen terugdringen.

ECN vernieuwt en verbetert de technologie om CO2 af te vangen, zodat dit voor de industrie een interessante optie wordt. Vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek bestudeert ECN de bestuurlijke en beleidsmatige vragen rond transport en opslag van CO2.